TO'G'RI YOZAMIZ

...
Qachon?

Birinchi sinfdagi taʼlim ikkinchi sinfga tayyorlaydi. Maktab taʼlimi keyingi bosqichdagi taʼlim muassasasiga tayyorlaydi. Bizga qachon va kim fikrlashni o‘rgatadi?

2020-10-25 10:39:55